REFERENSPROJEKT

ETT URVAL AV VÅRA TIDIGARE UTFÖRDA PROJEKT

BRYGGAREN STRAND, ETAPP 2 - Nybyggnation av 28st lägenheter och ett garage på bottenplan.

HÄRNÖSAND

TOBAKS - Lokalanpassning och omfattande

renovering för kontor åt flera hyresgäster, företagshotell, relax och gym m.m.

HÄRNÖSAND

RESTAURANG APA - Ombyggnation av befintliga lokaler för ny etablering av restaurang.

HÄRNÖSAND

HÄRNÖSANDS STIFT - Lokalanpassning för nya kontorsutrymmen.

HÄRNÖSAND

TIMRÅBO SÖRBERGE ETAPP 1 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 1st fjärrvärmecentral, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

TIMRÅBO TALLNÄS ETAPP 3 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 2st fjärrvärmecentraler, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

TIMRÅBO VIVSTA CENTRUM ETAPP 5 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 2st fjärrvärmecentraler, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

WENDELA HELLMANSKOLAN - Om- och tillbyggnad av lokaler för ca 500 elever, årsk. 7-9.

HÄRNÖSAND

ELEFANTEN 1 HEMAB - Nybyggnation av personalutrymmen, kök, omklädningsrum m.m.

HÄRNÖSAND

GULF - Om- och tillbyggnad av personalutrymmen, restaurangkök m.m.

HÄRNÖSAND

VILLA HAGA - Energieffektivisering av värmesystem m.m.

SUNDSVALL

TIMRÅBO TALLNÄS ETAPP 2 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 1st fjärrvärmecentral, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

TIMRÅBO VIVSTA CENTRUM ETAPP 4 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 2st fjärrvärmecentraler, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

Hemsida under uppbyggnad - Fler utförda projekt kommer att fyllas på här på hemsidan.

Härnösand