ETT URVAL AV VÅRA PÅGÅENDE SAMT TIDIGARE UTFÖRDA PROJEKT

GRAF - Ombyggnation av tidigare galleria "Prisma" till en modern handels- och mötesplats.

Läs mer om det här: Prisma blir Graf - Westerlinds

HÄRNÖSAND

MAX HAMBURGARE & APOTEKET AB - Om- och nybyggnation av Apoteket och Max Hamburgare inom Coop Nords lokaler.

Läs mer om det här:

Stora Coop Härnösand välkomnar MAX Burgers till handelsplatsen | Coop

HÄRNÖSAND

BRYGGAREN STRAND, ETAPP 2 - Nybyggnation av 28st lägenheter och ett garage på bottenplan.

HÄRNÖSAND

TOBAKS - Lokalanpassning och omfattande

renovering för kontor åt flera hyresgäster, företagshotell, relax och gym m.m.

HÄRNÖSAND

RESTAURANG APA - Ombyggnation av befintliga lokaler för ny etablering av restaurang.

HÄRNÖSAND

HÄRNÖSANDS STIFT - Lokalanpassning för nya kontorsutrymmen.

HÄRNÖSAND

TIMRÅBO SÖRBERGE ETAPP 1 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 1st fjärrvärmecentral, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

TIMRÅBO TALLNÄS ETAPP 3 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 2st fjärrvärmecentraler, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

TIMRÅBO VIVSTA CENTRUM ETAPP 5 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 2st fjärrvärmecentraler, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

REGIONENS HUS - Ombyggnad av administrationslokaler i Regionens Hus.

Utbyte av tekniska installationer.

HÄRNÖSAND

ENGSTRÖMS FOOD & DELI - Ombyggnation av befintliga lokaler för ny etablering av restaurang.

Läs mer om det här:

Engströms har öppnat upp portarna! - Westerlinds


HÄRNÖSAND

KOLFILTERANLÄGGNING, HEMAB - Tillbyggnad av ett

tredje reningssteg i form av kolfilter som kommer att göra det kommunala dricksvattnet säkrare som livsmedel, men också ge det bättre smakkvalitet. 

Läs mer om det här:

En kolfilteranläggning växer fram - HEMAB

HÄRNÖSAND

WENDELA HELLMANSKOLAN - Om- och tillbyggnad av lokaler för ca 500 elever, årsk. 7-9.

HÄRNÖSAND

ELEFANTEN 1 HEMAB - Nybyggnation av personalutrymmen, kök, omklädningsrum m.m.

HÄRNÖSAND

GULF - Om- och tillbyggnad av personalutrymmen, restaurangkök m.m.

HÄRNÖSAND

VILLA HAGA - Energieffektivisering av värmesystem m.m.

SUNDSVALL

TIMRÅBO TALLNÄS ETAPP 2 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 1st fjärrvärmecentral, pumpar samt injustering.

TIMRÅ

TIMRÅBO VIVSTA CENTRUM ETAPP 4 - Energieffektivisering av värmesystem. Byte av radiatorventiler, gruppventiler, 2st fjärrvärmecentraler, pumpar samt injustering.

TIMRÅ